Aktualitások – BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2017. ÉVREBURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017 évre

Kóny Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is csatlakozott a
BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
A pályázás rendje az előző évekével megegyező: 
A pályázat leadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.
A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.
Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva
a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.
Kóny Község Önkormányzata az ”A” típusú pályázati kiírásban szereplő kötelező mellékleteken kívül az alábbi melléklet benyújtását írta elő:
- Amennyiben a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás nem tartalmazza,
akkor a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást a hallgatói jogviszony kezdetéről és a hallgató képzési formájáról előírt képzési időről.

 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis elektronikus pályázatrögzítés lehetséges!
A rendszeren kívül az önkormányzathoz beadott pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban
.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
(A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő)
 
További tájékoztató a www.emet.gov.hu oldalon található.

Kóny, 2016. október 4.

Kóny Község Önkormányzata9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu