Aktualitások – TÁJÉKOZTATÓ a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére


TÁJÉKOZTATÓ

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások egyszeri támogatása érdekében az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat alapján
a Települési Önkormányzatok kapták feladatul, hogy 2018. október 15-ig
az igénybejelentéseket az érintett háztartásoktól összegyűjtsék, melyet megtettünk.

A benyújtott igényekről a kormányhatározatban megjelölt 2018. október 17-éig
tájékoztatást adtunk a Belügyminisztériumnak.
A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről
2018. október 31-ig tájékoztatta a Kormányt.

A Kormány a 2018. november 27-i ülésén hozott 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozatával
• elrendelte az igénybejelentés alapján szükséges költségvetési fedezet biztosítását,
• megállapította az önkormányzatonkénti támogatás összegét és
• meghatározta, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 15.

Önkormányzatunk a támogatói okiratot 2018. december 4-én kapta kézhez, melyben rögzítésre került:
• csak a 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére nyújtható támogatás és
kizárólag az igénybejelentésben megjelölt tüzelőanyag beszerzésére fordítható;
• az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki,
amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására;
• a tüzelőanyag kizárólag attól a vállalkozástól szerezhető be, mellyel az önkormányzat szerződést köt;
• a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek
fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli;
• a támogatás felhasználásának végső határideje: 2019. december 15.

Tehát az igényjogosultságot tanúsító igazolások kiadása és a tüzelőanyagot természetben biztosító
gazdálkodó szervezetekkel történő szerződéskötés - az ajánlatkéréseket követően - szintén az
önkormányzatok feladata.

Az igazolások kiadására csak a vállalkozással történő szerződéskötést követően kerülhet sor,
melyről az érintetteket hirdetmény útján tájékoztatni fogjuk.

Némethné Hajzer Marietta
jegyző9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu