FELHÍVÁS RÁGCSÁLÓ IRTÁSRA

FELHÍVÁS RÁGCSÁLÓ IRTÁSRA

2024 júl. 08. / Helyi hírek

FELHÍVÁS RÁGCSÁLÓ IRTÁSRA

Tisztelt Lakosság!

Az elszaporodott, fertőző betegséget terjesztő rágcsálók (patkányok) miatt felhívjuk valamennyi ingatlantulajdonos figyelmét a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásával, távoltartásukkal és rendszeres irtásukkal kapcsolatos teendőikre. Magyarországon leggyakrabban a vándorpatkány és a házi egér fordul elő. Mindkét rágcsáló szorosan kötődik az emberi civilizációhoz, élőhelyüket az emberek környezetében találják meg. Betegségeket terjesztenek, valamint jelentős gazdasági károkat okoznak.

A rágcsálóirtást, mint tevékenységet jogszabály írja elő. Az ingatlantulajdon tisztántartása, az ingatlanon lévő rágcsálók irtása – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73.§ (1) bekezdése, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (4) bekezdése alapján – az ingatlan tulajdonosának a feladata.
Az ingatlanok területén a rágcsálók búvó, fészkelő helyeit fel kell számolni, ezzel egyidejűleg a rágcsálóirtást el kell kezdeni és évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni. Vigyázni kell arra, hogy a csalétek kihelyezés úgy történjen meg, hogy ahhoz más állat, esetleg gyermek ne férhessen hozzá! A csalétket folyamatosan ellenőrizni és pótolni kell.

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, az ehhez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) ill. a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni.

A kártevők teljes kiirtása szinte lehetetlen, de mindent meg kell tenni azért, hogy számuk csökkenjen, életterük visszaszoruljon.

Aki a rágcsálóirtási kötelezettségének eddig is folyamatosan eleget tett annak köszönjük az együttműködést és kérjük, hogy a jövőben is hasonló gondossággal járjon el, illetve jelen felhívásunkat tekintse tárgytalannak!

Aki viszont a törvényben foglalt rágcsálóirtási kötelezettségének eddig nem tett eleget kérjük, hogy amennyiben szükséges, ingatlanán a rágcsálók irtását mielőbb kezdje meg, és rendszeres irtásukról gondoskodjon!

A jogszabály be nem tartása – védekezés/irtás elmulasztása – esetén az illetékes járási kormányhivatal népegészségügyi osztálya hatósági intézkedés keretében kötelezheti a tulajdonost a megfelelő rágcsálóirtás elvégzésére.

Kérünk ezért minden ingatlantulajdonost, hogy a rágcsálók elszaporodásának megelőzése érdekében irtásukról folyamatosan gondoskodjanak és szüntessék meg azokat a helyeket, melyek fészkelő helyként szolgálhatnak számukra.
Csak így, lakossági összefogással tudunk hatékony eredményt elérni!


Kóny, 2024. július 8.
                                                                                    
                                                                                      Kóny Község Önkormányzata