Tájékoztatás "Lakossági barnakőszén felmérés 2022"

Tájékoztatás "Lakossági barnakőszén felmérés 2022"

2022 szept. 20. / Helyi hírek

TÁJÉKOZTATÁS


                                                      „Lakossági barnakőszén felmérés 2022”A Belügyminisztérium közlése alapján a szomszédunkban zajló háború miatt megváltozott gazdasági környezetben a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium előzetes felmérést végez a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság körében a háztartások (az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) barnakőszén szükségletére vonatkozóan, melyhez az önkormányzatok segítségét kérte.

Kérjük az érintett lakosokat, hogy a barnakőszénre vonatkozó előzetes igényeiket háztartásonként a Kónyi Közös Önkormányzat Hivatalában (9144 Kóny, Rákóczi utca 30.) vagy a 96/280-140 telefonszámon 2022. szeptember 29-én 16.00 óráig jelezni szíveskedjenek.

Az egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igények felmérése a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, így önmagában nem keletkeztet jogosultságot fűtőanyag ellátásra.


                                                                                                                 Kóny Község Önkormányzata