Vállalkozói környezet feltételeinek javítása a rábaközi településen TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00004

Vállalkozói környezet feltételeinek javítása a rábaközi településen TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00004

"Vállalkozói környezet feltételeinek javítása a rábaközi településen" TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00004 " A projekt a Európai Regionális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával v

ALAPADATOK:
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Kóny Község Önkormányzata
9144 Kóny, Rákóczi u 30.
Tel: 96/2801-40
Fax: 96/280-309
info@kony.hu
www.kony.hu
Projekt időtartama: 2017.12 31.-2022.10.31.
Projekt helyszíne: 9144 Kóny, 822/5; 0145/41; 0145/39; 795; hrsz. (Pattantyús Ábrahám Géza utca)
Összköltség: 269.899.778,-Ft.
Intenzitás: 100 %
A projekt célja a helyi gazdaság élénkítéséhez szükséges alapfeltételek biztosítása, a település munkaerő-piaci helyzetének javítása, a foglalkoztatottak létszámának emelése befektetés-ösztönzés által. A helyi lehetőségekre és belső erőforrásokra építkezve cél a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges vállalkozói környezet, az önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztése. A már betelepült és a jövőben betelepülni szándékozó vállalkozások működési helyszíneinek infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételek kedvezőbbé tételén keresztül új munkalehetőségek teremtődnek a kevésbé versenyképes településen.
A projektben érintett iparterületen jelenleg 10 vállalkozás működik az alábbi tevékenységi területeken:
nemzetközi és belföldi fuvarozás, szállítmányozás,
mezőgazdasági növénytermesztés/zöldségtermesztés/kereskedelem
közúti teherszállítás, földmunka,
építőipar,
mérnöki tevékenység,
villanyszerelés
biogazdálkodás
A projekt keretében a Kóny község területén elhelyezkedő ipari fejlesztési terület közlekedési kiszolgálásának és közmű ellátásának kiépítése tervezett az alábbiak szerint:
vízellátás (1011 fm vízellátás vezeték, 1 db akna, 5 db tűzcsap)
szennyvízelvezetés (1060 fm szennyvíz csatornavezeték, 3 db tisztítóakna)
gáz-nyomóvezeték 664 fm
Villanyhálózat ( 27 db lámpaoszlop, 978 fm földkábel, 1 db villamos elosztószekrény)
közlekedőfelület, útburkolat 6437 m2, szegélyekkel, jelzőtáblákkal, jelekkel
csapadékvíz elvezetés nyílt árokkal 1950 fm
A projekt eredményeképpen kialakításra kerül 14,3 ha iparterülethez való közvetlen hozzájutás üzleti alap infrastruktura kiépítése révén és 10 db vállalkozás közvetlen pénzügyi transzfer nélküli támogatáshoz jut (kedvezőbb működési feltételek biztosítása).
A projekt hatására a vállalkozói környezet fejlesztésével és az üzleti infrastruktúra lehetőségének megteremtésével a már betelepült vállalkozások további bővítéseket, fejlesztéseket valósíthatnak meg, s hosszú távon új, tudásalapú innovatív vállalkozások jelenhetnek meg a településen, bekapcsolva a települést a térség, a megye gazdasági fejlődésébe.
A beruházások révén erősödik a gazdasági aktivitás, a versenyképesség, javul a község munkaerő-piaci helyzete, emelkednek a foglalkoztatási mutatók, ezáltal emelkedik az életszínvonal minősége, a vidéki térségek népességmegtartó ereje.
A Támogatási Szerződés megkötését (a támogatási szerződés hatályba lépésének napja:2018.02.06.) követően 2018. március 15-én a projektmenedzsment feladatok ellátására az önkormányzat megbízási szerződést kötött.
A nyilvánosság tájékoztatása érdekében az önkormányzat kommunikációs tervet készített, a honlapján elérhetővé tette a projekt fő információit, valamint sajtóközlemény került kiküldésre a projekt indításáról, továbbá a beruházás helyszínén "B" tábla került kihelyezésre.
Projektmenedzsment és kötelező nyilvánosság biztosítása folyamatos.
Aktuális:
- Támogatási szerződés aláírásra került: 2018. február 06-án.
- A kivitelezés véghatárideje: 2022.10.31.
- A projekt első mérföldkövéig az előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése megtörtént.A kiviteli tervdokumentáció valamint a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészült.
- A második mérföldkő idejére (2019.08.31.) a kivitelezés elérte a 25 %-os készültségi szintet.
- A harmadik mérföldkőig (2019.09.30.) megvalósult a kivitelezés 50 %-os készültségi szintje.
- A negyedik mérföldkőig (2020.10.29.) megvalósult a kivitelezés 75%-os készültségi szintje.
- Az ötödik mérföldkőig (2022.10.25.) megvalósult a kivitelezés 100 %-os készültségi szintje.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) mint támogató, képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (9022 Győr, Czuczor G u 26.) mint közreműködő szervezet