Tündér-tavi Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0007

Tündér-tavi Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0007

Tündér-tavi Óvoda fejlesztése Kónyban a fenntarthatóság jegyében” NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0007

ALAPADATOK:
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Kóny Község Önkormányzata
9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel: 96/280-140, Fax: 96/280-309, info@kony.hu
www.kony.hu
Projekt időtartama: 2010. 08. 15 – 2011. 07. 31.
Projekt helyszíne: 9144 Kóny, Petőfi Sándor u. 40/B 521/1 hrsz.
Összköltség: 125 012 500 Ft
Támogatás összege: 59 993 499 Ft (Max. igényelhető: 60 M Ft)
Intenzitás: 47,99%
Jelenleg Kóny községben az óvodai alapellátás 2, egymástól távol lévő (Kóny, Rákóczi u. 42. és Petőfi S. u. 1.) épületben biztosított. A Rákóczi utcai „régi” óvoda épülete közel 100 éves, eredetileg nem óvodai feladatok ellátására épült, melyen tartószerkezeti repedések jelentkeztek, s korábbi statikai szakvélemény alapján megerősítésre szorult az épület alapteste, födémszerkezete, de a szerkezeti repedések nem szűntek meg. A településrendezési tervben a 323. hrsz. ingatlan lakóövezetben helyezkedik el, közvetlen szomszédságában a temetővel, teleknagysága nem éri el az óvodaépületekre előírt minimumot. Jelenleg 3, ún. tiszta csoport működik az épületben. Fentiek miatt a „régi” épület bővítése nem lehetséges, az épület és a telek óvodai feladatok ellátására hosszú távon nem alkalmas. A település vezetősége szabályozási tervében foglaltaknak megfelelően, hosszú távú célként az óvodai nevelés egy épületben történő ellátását irányozta elő szakmai, pénzügyi okokból, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, s nem utolsó sorban biztonságos működés érdekében.
A fejlesztendő, 1979-ben emelt épületben nem megoldott az akadálymentesítés, így nem érvényesülhetnek az esélyegyenlőség szempontjai. Az elavult épületgépészetből adódóan az épület működtetése (fűtés, világítás, vízfelhasználás) gazdaságtalan. A vizesblokkok higiénés állaga nem felel meg a közegészségügyi előírásoknak. Az épületben az előírásoknak megfelelő tornaszoba, a mindennapi testmozgásra alkalmas helyiség nem áll rendelkezésre. A 8/2009. ÖM rendeleten elnyert forrásból csupán olyan elemi infrastrukturális fejlesztéseket valósíthatott meg a fenntartó önkormányzat, mint a részleges homlokzati nyílászárócsere, homlokzat részleges hőszigetelése. A megtett intézkedés nem kínál hosszú távú megoldást az óvodai ellátás racionális működtetésére. Jelen projekt európai uniós támogatásával a hazai finanszírozású fejlesztéshez kapcsolódva fenntartható módon, egy többfunkciós épületben valósulhat meg az ellátás.
Az óvodai ellátás jelenlegi, 2 távol eső épületben történő megoldása számos napi szinten jelentkező problémát vet fel a gyermekek, szülők, a dolgozók és a fenntartó számára. A szülőknek esetenként 2 épületbe kell vinni különböző korú óvodás gyermekeiket. Szakmai problémákat vet fel a napi pedagógusi tevékenység megszervezése, a helyettesítés megoldása, az eszközök beszerzése, a módszertani kérdések napi szintű megvitatása. Az egy épületbe történő integrálás hatékonyabb szakmai munkának biztosít hátteret, elősegíti az egységes intézményi működést.
A projekt konkrét céljai:
- a korszerűtlen önkormányzati tulajdonú épület energiatakarékossá tétele;
- a meglévő feladatellátási hely akadálymentessé tétele;
- az óvoda- épület többfunkcióssá tétele;
- fizikai állagjavítás;
- az egy épületben történő óvodai ellátás infrastruktúrájának megteremtése;
- a jogszabályi előírásoknak való megfelelés;
- a településkép javítása;
- a fenntartás gazdaságossá tétele;
- 2 csoportszoba felújítása (öltözővel, mosdóval);
- 2 csoportszoba kialakítása (öltözővel, mosdóval);
- tornaszoba kialakítása szertárral;
- 100 fős tálalókonyha felújítása;
- előírt számú (akadálymentes) parkolóhely létesítése;
- 4, részben fedett belső udvar kialakítása a csoportszobákhoz;
- egyéni fejlesztő kialakítása;
- többfunkciós aula létrehozása;
- vezetői iroda kialakítása;
- nevelőtestületi szoba kialakítása,
- kiszolgáló helyiségek létrehozása.
AKTUÁLIS:
- Támogatási szerződés aláírásra került 2010. augusztus 13. napján.
- 2010. szeptember 18-án projektnyitó rendezvény került lebonyolításra.
- A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezővel az építési szerződés 2011. február 1-jén került aláírásra.
- A kivitelezés véghatárideje: 2011. június 30.
- A felújított óvoda épülete 2011. július 9-én ünnepélyes keretek között megtartott projektzáró rendezvényen került átadásra.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. www.vati.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu