BemutatkozásKóny község a Rábaköz legnépesebb települései közé tartozik, kistérségi szerepe kiemelkedő.

A község lakóinak száma 2723 fő. Ez a szám a falu kedvező fekvésének, dinamikus fejlődésének köszönhetően lassan, de stabilan növekszik. A nemzetiségi kisebbség nincs a településen. A község ivóvízhálózata az 1970-es, gáz- és csatornahálózata a 90-es években épült ki. A szélessávú internet és a 4G lefedettség teljes. Kóny mind a 28 utcája burkolt és portalanított. A letelepedni kívánó fiatalok részére a falu északi részén új közművesített telkeket alakítottak ki.

A Győrt Sopronnal összekötő 85-ös számú főközlekedési útvonal és az M85-ös gyorsforgalmi autóút az északi oldalon határolja, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút pedig átszeli a falut. Sopron 60 km, Győr pedig 25 km távolságra fekszik. Az óránként közlekedő menetrendszerinti autóbuszjárattal a megyeszékhely 25 perc alatt, a GYSEV vonalán vonattal 15 perc alatt elérhető. Vasúti ipari rakodópálya is van a településen.

A község kedvező fekvése, megközelítési lehetőségei és rendelkezésre álló szakképzett munkaerő a letelepedni kívánó ipari, mezőgazdasági befektetők számára jó lehetőségeket jelenthet. Kóny számára jelentős előrelépési lehetőséget jelentene a helyi gazdasági élet élénkítése. Célunk az, hogy a helyi adottságokra alapozva olyan munkahelyek teremtődjenek, melyek nem veszélyeztetik a környezetet, és illeszkednek a település arculatába.

Elsősorban a mezőgazdasági termeléssel, élelmiszer feldolgozással kapcsolatos üzemegységek létrejötte lenne indokolt, de a munkaerőbázis ipari üzem működését is biztosíthatja. Ezen üzemek letelepedéséhez az önkormányzat összközműves, kiváló minőségű úttal rendelkező Ipari Parkot alakított ki .

A község a Rábaköz és a Tóköz határán helyezkedik el, nyugati irányból a Hanság övezi, melynek nagy része a Fertő-Hansági Nemzeti Parkhoz tartozó különlegesen védett élőhely, így elmondható, hogy a község csodálatos természeti környezetben fekszik.

Kóny első írásos említése egy 1220-as oklevélben történik, ez azonban nem birtokváltáshoz vagy a lakossághoz kötődik, hanem Barbacs község határjárásában említik meg Endus fia Pétert, Coun bitokosát. A hagyomány inkább 1228-as említést tekinti elsőnek, mert az oklevele tanúsága szerint II. Endre király az 52 szabadosból álló falut a Téth nemzetségből származó Demeternek adományozta. Ezt az adománylevelet Mátyás király és II. Lajos is megújította.

A XVI. Század végén a királyi kamara tulajdona a község, de haszonélvezői igen sűrűn váltakoznak. Meg kell még említeni ebből az időből a Kónyban 1522-ben született Fejérkövy Istvánt, aki legmagasabb rangokra emelkedett az országban. Több püspökség betöltése után királyi helytartó, majd 1796-ban bekövetkezett halála előtt esztergomi érsek is volt. Emlékét a Kossuth utcai Sírtói Kápolnán dombormű őrzi. 1685-től Kóny többszöri birtokos-váltás után ismét a győri káptalané lett.

1641-ben Nádasdy Ferenc katonái kifosztották a települést. A XIX. Században a jobbágybirtokok megváltását követően is jelentékeny területű föld maradt a káptalan kezén.

A világháborúk pusztításának sok kónyi áldozata lett, nevüket a Hősök szobrán, illetve a templom falán elhelyezett márványtábla őrzi.

A műemlék jellegű templom 1723-ban épült barokk stílusban. Védőszentje Szent Mihály, melynek ünnepén (szeptember 29.) búcsúkezdő táncként a helyi néptánccsoport ma is eljárja a híres kónyi verbunkot.

A faluvégi utak mentén szentek szobrai állnak, legnevezetesebb közülük a 18. századból származó Nepomuki Szent János szobra.

Közismert falucsúfolója a bikáról szól.

A település határában 250 hektárnyi terület tárvédelmi körzet, a Fertő – Hanság Nemzeti Park része. Természeti értéke a tőzeg tavak rendszere, melynek 60 hektáros vízterülete horgászásra, csónakázásra alkalmas.

A megye településeinek rendezvényeit színesítő Erkel Ferenc Énekkar 60 éves múltra tekint vissza.

A kónyi Sportegyesületnek labdarúgó szakosztálya működik és jelentős a helyi galambászok tevékenysége is.

A községben 2004-ben alakult meg a polgárőrség és működik vadász- valamint horgászegyesület is.

A helyi rendezvények közül kiemelkedő az augusztus eleji falunap.