Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és "Csiribiri" Családi Bölcsőde Hálózat

• Gyermekjóléti szolgáltatás • Családsegítés • Szociális étkeztetés • Házi segítségnyújtás • Nappali ellátás (idősek klubja) étkeztetéssel • Gyermekek napközbeni ellátása-családi bölcsőde

Gyermekjóléti Szolgálat

Kóny, Soproni u. 2/A

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata:

  • A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
  • A gyermek veszélyezettségének megelőzése
  • A már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
  • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése

A Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje Kóny községben:

Hétfő: 9.00 – 11.00
Kedd: 13.00 – 15.00
Szerda:13.00 – 15.00
Csütörtök: 9.00 – 11.00

Családsegítő: Kertai-Kéri Szilvia
Tel: +36 96 280 648
Mobil: +36 70 33 32 474

Gyermekek napközbeni ellátása - "CSIRI-BIRI" Családi Bölcsőde Hálózat

Százszorszép Családi Bölcsőde
Kóny, Soproni u. 2/A

Kisgyermeknevelők: Mészárosné Szabó Edit, Nagyné Takács Anikó
Tel: 06 70 33 01 164

Gesztenye Családi Bölcsőde
Kóny, Soproni u. 2/A
Kisgyermeknevelők: Máténé Andorka Hajnalka, Hegedüsné Csonka Judit
Tel: +36 70 33 01 163

A családi bölcsőde a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.

A Százszorszép és Gesztenye Családi Bölcsőde elsődlegesen az 1-3 éves korosztálynak nyújt napközbeni ellátást.

Szolgáltatásai:

• Gyermekfelügyelet
• Gondozás
• Nevelés
• Étkeztetés
• Foglalkoztatás

Kiegészítő szolgáltatások:

• Időszakos gyermekfelügyelet
• Játszóház

A családi bölcsődékben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.
A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást biztosítanak.
A családi bölcsődék szakmai tartalmát és feladatellátásának módját a szakgondozók a segédgondozók bevonásával a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének irányítása mellett a felmerülő igényeknek és lehetőségeknek megfelelően határozza meg.

A családi bölcsőde egész napos ellátást biztosít a nyitvatartási törzsidőben.

Szociális Szolgálat
Családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
Kóny, Soproni u. 2/A.

Nappali ellátás (Idősek klubja)
Kóny, Rákóczi u. 3.

Családsegítés
A Családsegítő Szolgálat feladatai:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadás rendje Kóny községben:
Hétfő: 13.00 – 15.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda:13.00 – 15.00

Családsegítő:Kertai-Kéri Szilvia
Tel: +36 96 280 648
Mobil: +36 70 33 32 474

Otthonközeli ellátások

Étkeztetés
A rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak biztosítunk a napi egyszeri meleg ételt, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesülnek azok az igénylők és az általuk eltartottak is, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek más módon a meleg ebédről gondoskodni.

Szociális segítő: Mező Péterné
Tel: +36 96 280 648
Mobil: +36 70 97 80 472

Házi segítségnyújtás
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás.
Olyan gondozási forma, mely a jogosult önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

Vezető gondozónő: Borzáné Pákai Tünde
Tel: +36 96 280 648
Mobil: +36 70 334 3983
Gondozónők: Rebenekné Visi Rita, Kovács Lőrincné, Horn Nikolett

Nappali szociális ellátás (idősek klubja) étkeztetéssel
Saját otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni tartózkodására, társas kapcsolataik ápolására, étkeztetésére, pihenésére, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgál.
Célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős emberek szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, magányának oldása.

Gondozónők: Ádám Jánosné
Technikai dolgozó: Farkasné Horváth Katalin
Tel: +36 96 280 135

Pályázatok