Idősek Klubja felújítás NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0007

Idősek Klubja felújítás NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0007

„Szociális ellátások minőségi javítása a kónyi Idősek Napközi Otthonának infrastrukturális fejlesztésével” NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0007

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg."
ALAPADATOK:
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Kóny Község Önkormányzata
9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel: 96/280-140, Fax: 96/280-309, info@kony.hu
www.kony.hu
Kivitelező neve és elérhetősége:
DANÉP Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-005205)
9300 Csorna, Szegfű u. 11.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
WESTBER Mérnöki Iroda Kft.
9030 Győr, Kenderáztató u. 10.
Tervező:
Pannonplan Tervezőiroda Kft.
9021 Győr, Sarkantyú köz 4.
Projekt időtartama: 2010. 06. 10 – 2010. 12. 13.
Projekt helyszíne: 9144 Kóny, Rákóczi u. 3. 13 hrsz.
Összköltség: 19 155 585 Ft
Támogatás összege: 17 240 026 Ft
Intenzitás: 90%
Az 1991 óta Idősek Klubjaként funkcionáló önkormányzati tulajdonú épület az 1920-as években épült. Megépülését követően csupán 1997-ben végeztek rajta részleges felújítást, mely az ingatlan belső átalakítását jelentette. Az 1997-es felújítás nem érintette a tetőzetet, az ereszcsatornákat, a külső nyílászárókat, a külső falburkolatot és a fűtési rendszert sem. A mintegy 90 éves épület tetőzete elhasználódott, az ereszcsatornák korrodálódtak, a falak szigetelése nem megoldott, a nyílászárók korhadtak és nem megoldott az épület egyedi fűtése. Ezáltal az épület hőszigetelése sem a falak, sem a nyílászárók és sem a tetőzet felől nem biztosított. A szomszédos épületből kapott hő nagy energiaveszteséggel jár. Mindezen körülmények olyan magas fenntartási költségeket eredményeznek, melyet az önkormányzat a költségvetéséből egyre nehezebben tud biztosítani. A beruházást indokolja ezen kívül, hogy a falak külső vakolata a beázások miatt omlik, balesetveszélyes. A tetőzetet a szél és a csapadék megrongálta. Az épület minőségének folyamatos romlása az intézmény mindennapi működését erősen negatív irányban befolyásolja, hiszen az folyamatosan karbantartásra szorul, mely munkálatok megzavarják az intézményben folyó szakmai munkát és az ellátottak nyugalmát. Ezen túl a legnagyobb problémát a finanszírozási nehézségek okozzák, amelyek az állandósuló karbantartási munkák, anyagköltségek és a növekvő közüzemi díjak mellett egyre nagyobb terhet jelentenek. Az infrastrukturális háttér fejlesztésével a helyi szükségletekre reagáló, a településszerkezetre épülő szociális szolgáltatás valósul meg.
A tervezési program:
- a fűtés korszerűsítése új kazán telepítésével, a hőleadók cseréjével,
- a falak, födém utólagos hőszigetelése, ablakcsere,
- a bejárat és a vizes helyiség használatának akadálymentesítése,
- az utcai helyiségek padlójának felújítása,
- 1 akadálymentes és 4 alapméretű gépkocsi-várakozóhely létesítése.
AKTUÁLIS:
- Támogatási szerződés aláírásra került 2010. augusztus 16. napján.
- Projektnyitó rendezvény: 2010. augusztus 27., 14 óra., Kóny, Rákóczi u. 3., Idősek Klubja.
- Vállalkozói szerződés aláírása a nyertes ajánlattevővel: 2010. augusztus 27.
- Kivitelezés határideje: 2010. november 30.
- Műszaki átadás-átvéte: 2010. november 25., 9 óra
- Projektzáró rendezvény: 2010. december 13., 14 óra
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. www.vati.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu