Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021 MFP-BJA/2021

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021 MFP-BJA/2021

Magyar Falu Program keretében Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021. MFP-BJA/2021

ALAPADATOK:
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Kóny Község Önkormányzata
9144 Kóny, Rákóczi utca 30.
Tel: 96/280-140
info@kony.hu
www.kony.hu
Projekt időtartama: 2021.10.01-2023.02.28.
Projekt helyszíne: Kóny, Győri utca 2-16. hsz. valamint a Rákóczi utca 2-28. hsz. közötti járdaszakaszok
Támogatás összege: 4 999 502,-Ft
Intenzitás: 100 %
Kóny Község Önkormányzata a Győri és a Rákóczi utcában lévő járdaszakaszok felújítását végeztette el.
Felújításra került a Győri utca 2-16 sz. közötti járdaszakasz 360 m2-en, és a Rákóczi utca 2-28. sz. közötti járda szakasz 295 m2-en.
Ezen járda szakaszokon komoly gyalogos forgalom zajlik, mivel a falu központban helyezkednek el. A Győri utcából és arra becsatlakozó utcákból a Piactér, Faluház, Óvoda, Élelmiszerbolt, Önkormányzat balesetmentes megközelítését szolgálják.
A meglévő rossz minőségű, töredezett, repedezett beton járda felújításának szükségességét az indokolta, hogy a zömében 1 m széles betonjárda különösen rossz állapotban volt, töredezett, repedezett, illetve a táblák elmozdultak már, ezáltal balesetveszélyessé vált. A felújítás során, a régi járda elbontásra került, majd 1,3 m szélességben új betonalapra aszfalt borítású járda készült, valamint megtörtént a padkarendezés is az érintett járdaszakaszokon.   A felújítás során 655 m2 aszfalttal borított járda készül el.
A pályázati támogatás az anyagköltség összegét biztosította, (amely a bekerülési költség 40 %-a), a kivitelezési munkálatok költségét Kóny Község Önkormányzata önerőként vállalta.
A felújítás megvalósulása hozzájárult a településkép javulásához, a közlekedés biztonságosságának és komfortfokozatának emelkedéséhez.