Családi napközi kialakítása NYDOP-5.1.1/B-2008-0005

Családi napközi kialakítása NYDOP-5.1.1/B-2008-0005

A projekt lezárult, a Közreműködő Szervezet a projekt szakmai-pénzügyi beszámolóját elfogadta. A projekt elfogadott, részletes költségvetése a csatolt dokumentumban megtekinthető.

Kóny Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program 2008-5.1.1/B azonosító számú pályázatán nyertes „Gyermekek napközbeni ellátását végző 2 új családi napközi kialakítása hiánypótló jelleggel Kónyban” c. projektje 2009. év második félévében valósult meg 83%-os támogatási intenzitással, 7 000 000 Ft európai uniós támogatásból.
A projekt eredményeként a település központjában a használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanban került kialakításra a hátrányos helyzetű kistérségben egyedüliként 2 új intézmény. A családi napközik mindegyike foglalkoztatóval, tálalóval, mosdó helyiséggel és a szükséges eszközökkel ellátott. A felújított épület akadálymentes és az ellátandó funkcióinak a kialakított helyiségekkel és a támogatásból beszerzett bútorzatokkal, eszközökkel megfelelő.
Kóny önkormányzatának 2008-5.1.1/B-2008-005 jelű pályázatán nyertes projektje keretében megvalósult az ingatlanfelújítás, a 2 különálló családi napközi az önkormányzati tulajdonú, korábban használaton kívüli épületben, a pályázathoz csatolt tervek szerint a Soproni u. 2/a sz. alatt, 66/1 helyrajzi számon. Az ingatlan tetőhéjazatának cseréje műszaki indokoltságot alátámasztva saját forrásból többlet műszaki tartalomként valósult meg.
A projekt megvalósulása tevékenységek szerint:
- projekt előkészítés: rehabilitációs szakmérnök. A szakértő már a pályázat benyújtása előtt közreműködött az engedélyes tervek elkészítésében, akadálymentes tervfejezet készült. Megvalósítás során a kiviteli tervek elkészítéséhez és az építési tevékenység során biztosított helyszíni konzultációkat.
- rendezvényszervezés (nyitó, záró): projektnyitó rendezvényt 2010. jún. 24-én tartottunk. Záró rendezvényünkre 2010. dec. 10-én került sor sajtótájékoztatóval és állófogadással egybekötve, ill. aznap sajtóközleményt adtunk ki. (IV. sz. kommunikációs csomagot valósítottunk meg, az abban kötelező elemeken túl, s a pályázatban vállaltakon túl több újságcikk jelent meg a projektről, s televíziós interjú került vetítésre.)
- eszközbeszerzés: a projekt keretében az előírásoknak és életkori sajátosságoknak megfelelő bútorzat és eszközök kerültek beszerzésre (műszaki cikkek, bútorzat, gyermekbútorzat, játékok, készségfejlesztő eszközök)
- építés, felújítás, bővítés: közbeszerzési eljárás lebonyolításával a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó cég ajánlata szerint történt a kivitelezés. Az építési napló bejegyzése szerint a munkaterület átadás-átvételére 2009. augusztus 31-én került sor, s a kivitelezési munkák 2009. november 16-án fejeződtek be az átadás-átvételi eljárás lezárásával. Az építési munkálatok alatt a rehabilitációs szakmérnök 2 alkalommal tartott helyszíni bejárást. Az ottani észrevételekhez megtettük a szükséges intézkedéseket (akadálymentes parkoló kialakítása, rámpa és lépcső jelölése, tábla elhelyezése).
- mérnöki, szakértői szolgáltatás: Az épület műszaki ellenőri tevékenységeit a megbízási szerződés keretében a megbízott mérnöki iroda látta el.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. www.vati.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu