Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ új épülete NYDOP-5.1.1/A-2008-0007

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ új épülete NYDOP-5.1.1/A-2008-0007

A projekt lezárult, a Közreműködő Szervezet a projekt szakmai-pénzügyi beszámolóját elfogadta. A projekt elfogadott, részletes költségvetése a csatolt dokumentumban megtekinthető

Kóny Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program 2008-5.1.1/A azonosító számú pályázatán nyertes „A 22 települést ellátó szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás infrastrukturális hátterének és hozzáférhetőségének javítása Kóny központtal” c. projektje 2009. második félévében valósult meg 90%-os támogatási intenzitással, 13 530 762 Ft európai uniós támogatásból.
Helyszín: Kóny, Soproni u. 2/A
A projekt eredményeként a településen a bérelt, akadálymentesítés nélküli ingatlanból önkormányzati tulajdonú ingatlanba költözhetett a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ. A felújított épület akadálymentes és az ellátandó funkcióinak a kialakított helyiségekkel és a beszerzett bútorzatokkal megfelelő. A projekt az önkormányzati tulajdonú, Soproni u. 2/a sz. alatt, 66/1 helyrajzi számon az alábbiak szerint valósult meg: nyílászárócsere, külső hőszigetelés, födém szigetelése, teljes külső és belső átalakítás a gépészeti munkálatokkal együtt. Akadálymentes parkoló, mellékhelyiség, infokommunikációs akadálymentesítés került kialakításra.
A projekt megvalósulása tevékenységek szerint:
Kóny önkormányzatának 2008-5.1.1/A számú pályázatán nyertes projektje keretében megvalósult az ingatlanfelújítás, a Szociális Központ az önkormányzat által bérelt ingatlanból az építési, felújítási munkálatok által kialakított ingatlanba költözött. A felújítás a tervek szerint valósult meg. Az ingatlan tetőhéjazatának cseréje műszaki indokoltságot alátámasztva saját forrásból többlet műszaki tartalomként valósult meg. A projekt az önkormányzati tulajdonú, Soproni u. 2/a sz. alatt, 66/1 helyrajzi számon valósult meg.
A pályázat tervezett összköltsége 15 034 180 Ft, melyből építési tevékenységre 11 358 000 Ft. A közbeszerzési eljárást külső szakértő bevonásával valósítottuk meg. Az ajánlatok elbírálásáról készült összegzés szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nettó 12 000 000 Ft + áfa. Az építési napló bejegyzése szerint a munkaterület átadás-átvételére 2009. augusztus 31-én került sor, s a kivitelezési munkák 2009. november 16-án fejeződtek be az átadás-átvételi eljárás lezárásával. A projektben rehabilitációs szakmérnököt alkalmaztunk. Az építési munkálatok alatt a rehabilitációs szakmérnök 2 alkalommal tartott helyszíni bejárást. Az ottani észrevételekhez megtettük a szükséges intézkedéseket (akadálymentes parkoló kialakítása, rámpa és lépcső jelölése, tábla elhelyezése). Az épület műszaki ellenőri tevékenységeit megbízási szerződés keretében mérnöki iroda látta el. Az épület végleges jellegű használatbavételi engedélyét Csorna város jegyzője 2010. január 14-én adta ki.
Az ingatan közművekkel ellátott, gázfűtéssel jól fűthető épület, melynek minden helyisége önálló szellőzési lehetőséggel ellátott. A jelen projekt keretében átalakított épület elősegíti a tárgyi feltételek jelentős javulását. A megfelelő színvonalú informatikai háttér kialakítása az adminisztrációs tevékenységek és a szakmai anyagok, adatbázisok elkészítésének alapvető feltétele. A kialakított Központ és helyiségei alkalmassá váltak tanácsadások nyújtására, beszélgetések lefolytatására, helyet biztosít speciális csoportok szerveződéséhez és alkalmas a napi tevékenységek zavartalan körülmények között történő ellátására.
A jelen projekt keretében megvalósított fejlesztés által 52 m2 alapterületen tárgyalóhelyiség, 2 kisebb irodahelyiség, egy váró-, egy tároló- és egy mellékhelyiség került kialakításra. Az épület akadálymentesítését és infokommunikációs akadálymentesítését szakértők felügyelték. Minden helyiség a szükséges önálló megvilágítással és szellőzéssel rendelkezik.
A projekt keretében a következő eszközök kerültek beszerzésre:
- 8 db notebook, a 8 db szoftver,
- 8 db íróasztal beépített konténerrel,
- 1 db számítógépasztal,
- 1 db íróasztal,
- 8 db irodai szék,
- 18 db tárgyaló szék,
- 1 db nagy tárgyaló asztal,
- 1 db kicsi tárgyaló asztal.
A tájékoztatási követelményeknek eleget téve B típusú hirdetőtáblát helyeztünk ki jól látható módon a projekt helyszínén, a projekt zárásakor pedig D típusú emlékeztető tábla került a felújított épület falára. A nyomtatott sajtóban, a Kisalföld c. napilap nyomtatott és elektronikus változatában 3 alkalommal jelent meg híradás a projektről. A vállalt elemeken túl a projektről televíziós interjúban adott számot a település polgármestere. A nyitó és zárórendezvény széleskörű nyilvánossággal szerepelt. A fotókat dokumentáltuk, sajtóelemzést készítettünk.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. www.vati.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu